Renten forblir uendret

Vi har en rekordlav styringsrente i Norge, og etter dagens rentemøte har Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank bestemt seg for beholde renten på dagens nivå på 0,5%.

Det betyr kort og godt at boliglånsrentene og andre renter vil holde seg lave og uendret også de.

På forhånd var det stor enighet blant alle de fremtredende økonomiene at renten ikke ville bli kuttet ytterligere eller endret i motsatt retning etter dette møtet. Norges Bank begrunner beslutningen med at utviklingen samlet sett ikke avviker fra det som kom frem i den pengepolitiske rapporten i mars.

Veksten i konsumprisene holder seg oppe, men en styrket krone vil definitivt kunne bidra til en nedgang i prisveksten som er raskere enn anslått i mars. En økning i oljeprisen kan på den andre siden være med på å minske usikkerheten og kunne hjelpe til med en økt vekst i økonomien.

I en pressemelding sier sentralbanksjef Øystein Olsen følgende:

– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet.

Kort og godt innebærer dette som sagt at lånviljen hos nordmenn etter all sannsynlighet vil holdes oppe og at Norges Bank ønsker enda mer aktivitet i den norske økonomien. Husk at våre naboland, Sverige og Danmark, opererer med negative renter, så vi er langt i fra alene om å ha lave styringsrenter i Norge.

Oljeprisene har steget en god del fra bunnivået vi hadde i vinter hvor hvert fat nordsjøolje ble solgt for rundt 27 dollar, mens prisen i dag er nærmere 48 dollar. Forhåpentligvis er bunnen av den norske nedturen, rent økonomisk sett, nær, og at vi nå kanskje kan rette blikket fremover mot lysere tider. Uansett, det vil bli spennende å se hvilken retning Norge tar i fremtiden, for vi vil være avhengig av flere bein å stå på hvis vi skal klare å opprettholde det sosiale systemet og velferdsstaten slik vi kjenner den i dag.