Month: March 2015

Informasjonsportal om økonomi

Å finne en god informasjonsportal om økonomi er ikke bestandig det enkleste som finnes, og hovedproblemet er rett og slett at det som regel blir for komplisert for den vanlige mannen og kvinnen i gata. Dette har Redlinewb forsøkt å gjort noe med og på deres nettsider finner du mye god informasjon som er forklart på en måte som gjør at de aller fleste kan forstå det.

Når det gjelder temaer som omhandler økonomi er dette vanskelig å skrive om ettersom det i utgangspunktet krever en viss interesse og en viss forståelse for hvordan dette området fungerer. Hvis du har en liten interesse for privatøkonomi eller litt større økonomi så vil derfor informasjonen man finner om dette være stor, men som sagt ofte vanskelig forklart. Sakene du finner på dette nettstedet er ofte hentet fra nettsider som Hegnar og E24 men er forenklet kraft slik at både du og jeg kan forstå hva det dreier seg om. Inne på disse spesialist-avissidene brukes det ofte et teknisk språk som gjør at den gjengse nordmann fort faller av lasset og dette er naturligvis uheldig. Det burde være et mål for de store mediehusene å opplyse folk på en enkel og forståelig måte om økonomi ettersom dette blir en stadig viktigere og mer sammensatt del av våre liv.

I artikler som omhandler renter og boligpriser så skriver man ofte på en slik måte at man må ha en forkunnskap på disse temaene og det er det langt i fra alle som har. Derfor flyter vi egentlig bare med og satser på at alt skal løse seg for oss, selv om det er endringer i samfunnet som gjør at vi faktisk burde ta grep i forhold til egen økonomi.

Det et dette nettsider som RLW har forsøkt å gripe fatt i og dette synes jeg er veldig bra gjort. Jeg er i alle fall fast leser der og selv om man ikke publiserer nyheter der hver dag refererer man ofte til de viktigste som har innvirkning på husholdningene økonomiske hverdag. Fortsett med det gode arbeidet, og jeg skal fortsette å spre ordet!

Vanskeligere å få høye lån

Finanstilsynet har kommet på banen etter forespørsel fra finansminister Siv Jensen, og ministeren kom med spørsmål om tilsynet kunne komme med forslag som kan gjøre det vanskeligere å få høye lån samt dempe gjeldsveksten for husholdningene.

Tilsynet lot ikke svare vente lenge på seg og har kommet med en rekke forslag som nå er sendt ut på høring. Det viktigste som trekkes frem er at bankenes muligheter til å utøve skjønn er betydelig innstrammet og det betyr at de ikke kan ‘se an’ kundene og tilby dem lånebeløp som ligger over grensen på 85% av boligens verdi.

I forslaget ligger det også en grense på lån på maksimalt 85% av boligens verdi, og hvis man ønsker høyere beløp enn dette må men stille tilleggssikkerhet i eiendom. Dette betyr at det blir enda større krav om å skaffe seg egenkapital eller at man blir enda mer avhengig av rause foreldre. Alternativt vil nok mange kanskje benytte seg av muligheten til å finansiere egenkapitalkravet med andre typer lån, som for eksempel forbrukslån.

Man ønsker også å ha avdragsbetalinger på minimum 2,5% av lånets størrelse hvert år hvis man har en belåningsgrad som er på over 65% av boligens verdi. Dette vil for mange bety at det vil bli krav om større innbetalinger enn ved dagens regler, og det er ingen tvil om at boligmarkedet blir tøffere.

Målet vil dermed bli å dempe veksten i både boligprisene og gjeldsgraden i den norske befolkningen. Stresstesten som gjennomføres skal også skjerpes, og det betyr at man nå skal tåle en renteøkning på 6 prosent fremfor en økning på 5 prosent som er dagens krav.